Таблица цен на Пул

ПН-ЧТ
с 12:00 до 18:00  360
с 18:00 до 06:00  470
ПТ-ВС
с 12:00 до 18:00  440
с 18:00 до 06:00  500

 

Таблица цен на Пул с диванами
 

ПН-ЧТ
с 12:00 до 18:00  460
с 18:00 до 06:00  540
ПТ-ВС
с 12:00 до 18:00  540
с 18:00 до 06:00  600