Таблица цен на Пул

ПН-ЧТ
с 12:00 до 18:00  410
с 18:00 до 06:00  520
ПТ-ВС
с 12:00 до 18:00  490
с 18:00 до 06:00  550

 

Таблица цен на Пул с диванами
 

ПН-ЧТ
с 12:00 до 18:00  510
с 18:00 до 06:00  590
ПТ-ВС
с 12:00 до 18:00  590
с 18:00 до 06:00  650